Robert Goth

CEO – Team Telesales Stockholm HQ

Några av mina kollegor